gözlənilmədən

gözlənilmədən
z. Gözlənilmədiyi halda, birdən, qəflətdən, xəbərsiz, qabaqcadan nəzərdə tutulmadan. Gözlənilmədən rastlaşma. – Çovutma bir güllə gözlənilmədən; Yapışır alnıma, yıxılıram mən. S. V.. Qəflətən Möhsün müəllim xəstələndi və gözlənilmədən bu pak insan torpağa getdi. S. R.. Sultan stulda yayxanaraq gözlənilmədən qəhqəhə çəkdi. İ. Hüseynov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • gözlənilmə — «Gözlənilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlənilməz — sif. Gözlənilmədən baş verən, xəbərsiz, nagahani, əvvəlcədən nəzərdə tutulmayan. Gözlənilməz təsadüf. – Günlərin birində Turab gözlənilməz bir hadisənin şahidi oldu. M. Hüs.. Qəmərlə Gülyanaq üçün Xanpərinin bu vədə gəlməsi gözlənilməz z. idi. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlənilməyən — bax gözlənilməz. Gözlənilməyən təsadüf. Gözlənilməyən xəbər. – Bir iki gün yatdıqdan sonra məlum oldu ki, xəstəliyi ciddidir və gözlənilməyən nəticələr verə bilər. B. T …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlənilməzlik — is. 1. Birdən; gözlənilmədən baş vermə: nagahanilik. Gəlişin gözlənilməzliyi. Cavabın gözlənilməzliyi. Nəticənin gözlənilməzliyi. 2. Gözlənilməz hadisə, iş; ehtimal …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlənilmək — məch. 1. Olacağı təxmin edilmək, nəzərdə tutulmaq, olacağına, baş verəcəyinə inanılmaq. Axşam yağış gözlənilir. 2. Ciddi riayət edilmək, yerinə yetirilmək. Qayda qanun lazımınca gözlənilmir. – Kolonda yeriş intizamı gözlənilmirdi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlənmək — bax gözlənilmək 1 ci mənada. Həmədan qazısı və xətibin Bağdaddan Həmədana gəlməsi gözlənir. M. S. O.. Dağlar arasından keçdikcə hər addımda oğru, soyğunçu gözlənirdi. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlənməz — bax gözlənilməz. Gözlənməz vəziyyət. – Kərimov gözlənməz halda sözünü dəyişdirib dedi. . H. Seyidbəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlənməyən — bax gözlənilməyən. Hakim ağzını yuxarı tutub, kişinin cır səsinə və . . gözlənməyən hünərinə şaqqıltı ilə gülməyə başladı. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • badirə — ə. gözlənilməz hadisə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müfacəət — ə. gözlənilməzlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”